Mtunzi : Eddazaria g.Msulwa

ILIPOISHIA
“Nafanya hii, kwa ajili yakulipiza kisasi cha mume wangu”
“Ngoja kwanza, nipo tayari kufa, ila ninakuomba usimuue mke wangu”
Nilizungumza kwa ujasiri, nikiwa nipo tayari kwa kufa, Madam Mery akalinyanyua panga lake juu, akalishusha kwa kasi kwenye mkono wangu wa kulia
ENDELEA
Nikatoa ukulele mkali, ulio mfanya madam Mery kusitisha zoezi lake kuukata mkono wangu, panga lake likiwa limesimama sentimita chache kutoka ulipo mkono wangu
“Madam, ninakuomba unisamee”
Nilizungumza huku machozi yakiendelea kunimwagika usoni mwangu, madam Mery akanitazama kwa macho ya hasira yaliyo jaa
ukatili mkubwa, akawatazama Victoria na John ambao macho yao yote yalikuwa kwetu
“Natambua kwamba mimi nimkosaji sana kwako, ninastahili kufa mbele yako, ila si mbele ya macho ya mke wangu.Mtazame jinsi alivyo katika hali yake.Mule ndani amebeba kiumbe kama ulicho kuwa umekibeba wewe, miezi tisa, na Derick akakiangamiza mbele yetu.Yule ni mwanamke mwenzako ambaye anauchungu kama wewe”
Nilizungumza huku machozi yakiendelea kunimwagilka usoni mwangu, madam Mery kwa mbali machozi yakaanza kumlenga lenga, macho yake yamebadilika rangi na kuwa mekundu kiasi huku sura yake ikiwa imejaa mikunjo kwenye paji lake la uso akinitazama kwa uchungu sana
“Mery mimi pia ni binadamu, kumbuka ni mambo mangapi tuliyafanya tukiwa pamoja, vuta kumbukumbu ni vitu vingapi tulishiriki tukiwa pamoja, Eheeee, leo hii unataka kuimwaga damu yangu, leo hii unataka kunisulubu kikatili, le……..”
“Eddy STOP TALKING”(Eddy nyamazakuzungumza)
Madam Merry alizungumza kwa sauti ya juu, yenye uchungu ndani yake.Akalitupa chini panga lake alilokuwa amelishika.Machozi mengi yakaanza kumbubujika usoni mwake, John na Vivtoria wakabaki wakimtazama madam Mery, ambaye taratibu alianza kupiga hatua za kuelekea kwenye gari lake alilo kuja nalo
“Madam Vipi?”
John alizungumza huku akimwafwata madam Mery kwa nyuma
“John ninakuomba uniache”
Madam Mery aluzungumza huku akiunyanyua mkono wake mmoja akimzuia John asimfwae anapo elekea
“Ila madam haya sio makubaliano yetu”
“John sipo sawa nimekuambia usinifwate”
Madam Mery alizungumza kwa sauti ya ukali, huku machozi yakiendelea kumchuruzika usoni mwake.
“Sasa Madam tumfanye nini Eddy?”
Madam Mery akageuka kwa hasira, hadi John akastuka kidogo, akanitazama jinsi machozi yanavyo nimwagika, akayafumba macho yake kwa sekunde kadhaa, akionekana akifikiria kitu cha kufanya juu yangu.
“Kesho nimkute akiwa hai”
Madam Mery alizungumza kwa sauti ya upole, kisha akaelekea lilipo gari lake, akafunguliwa mlango na mlinzi wake, akaingia ndani ya gari na wakaondoka zao.John akalisindikiza magari ya Madam Merry yanayotoka kwenye geti kubwa la Godauni, lilipo fungwa taratibu John akanigeukia, akanitazama kwa macho ya dharau huku Victoria akiwa amejichokea, kwani ninaamini mipango yao waliyo kuwa wameipanga dhidi yangu imeharibika.John akamfwata Victoria sehemu alipo simama, wakanong’onezana kwa muda kasha wakamtama Phidaya ambaye muda wote, amejilaza chini huku machozi yakimwagika kwa uchungu.
“Mchukueni huyo Malaya mumrudishe mulipo mtoa”
John aliwaamrisha watu wake, wakamnyanyua Phidaya na kumbeba juu juu, japo anajitahidi kujitoa mikononi mwa watu walio mbeba, huku aikiliita jina langu kwa sauyti ya juu, ila hakuifanikiwa kujitoa mikononi mwao John akapiga hatua hadi katika sehemu nilipo fungwa, akanitazama kwa muda, huku macho yake yakiwa yamejaa dharau kubwa, akanitemea mate ya usoni, akiyasindikiza kwa kofi zito lililo tua kwenye shavu langu la kushoto
“Mmmmmm Eddy, unajisikiaje?”
John alizungumza huku akivifikisha viganja vyake, na kuvipuliza taratibu taratibu.Akanishika sikio langu la upande wakulia, akaanza kulivuta kwa nguvu zake zote, nikaendelea kuugulia maumivu ndani kwa ndani, sikutoa sauti yoyote kwenye kinjwa changu
“Waooo, unajifanya komandoo usikii maumivu eheeee?”
John alizungumza, huku akiliachia sikio langu.Akaanza kunitandika vibao mfululizo kwenye mashavu yangu, hasira ikazidi kumiliki nafisi yangu.
“John, tumpeleke kisimani, hapo unajisumbua bure”
Victori alitoa wazo ambalo John alilikubali, wafanyakazi wao wakanishusha kwenye meza, majamaa wawili wakanibeba kwenye mabega yao. kama wawindaji walio beba swala waliye muua kwenye mawindo yao.

Tukaingia kwenye moja ya ukumbi mkubwa wenye mwanga hafifu, unao pita kwa kutumia madirisha machache yaliyopo juu yake.Wakanibwaga chini, na kunifanya nitoe mguno wa maumivu kutokana na kujiumiza sehemu ya paja langu, nililo pigwa risasi Taa kubwa zenye rangi nyeupe zikawaka na kulifanya eneo zima la ikumbu kuponekana vizuri, kuna mashimo makubwa mawili, kwa haraka nikatabua ndio hivyo visima wanavyo vizungumzia, mabaunsa walio kuwa wamenibeba, wakaufunga mwili wangu kwa kamba ngumu aina ya manila.

“Eddy utakufa kifo kibaya sana”
John alizungumza huku akiwa ameniinamia
“Usiombe nikatoka, kwenye mikono yeno, utajuta”
Nilizungumza kwa kujiamini sana, John akaanza kucheka kwa dharau, huku akinipiga piga mashavuni mwangu
“Eddy huwezi kutoka mikononi mwangu, nakujua wewe vizuri sana.Huwezi fanya chochote dhidi yangu.Muda wako umekwisha kaka”
“Angalia wakwako ndio utakuwa umekwisha”
John akaanza kunipiga mateke mfululizo kwenye mbavu zangu, nikaendelea kutoa sauti ya maumivu ila John hakunionea huruma zaidi ya kuendelea kunipiga kwa nguvu zake zote
“Mchukueni na mukamdumbukize kwenye kisima”
John aliwaamrisha watu wake, wakanibeba, kabla hawajaondoka na mimi, Victoria akawazuia.Akapi ga hatua hadi sehemu tulipo simama
“Eddy nakupenda kaka yangu, kwaheri”
Victoria alizungumza huku akinibusu shavuni mwangu, akawarusuhu watu kuonipeleka kwenye kisima kilichopo kwenye huu ukumbi, kwa jinsi walivyo nifunga kamba mwili wangu sikuweza kufanya kitu cha aina yoyote zaidia ya mwili wangu kunyooka moja kwa moja, mithili ya mtu aliye fariki dunia.

Wakanifunga kwenye kamba nene, tartibu wakaanza kunishusha kwenda chini, taratibu.Giza jingi lililo tawala ndani ya shimo hili, likazidi kuniogopesha na kunifanya nizidi kuchanganyikiwa.Nikastuykia nikigusa chini, kwenye shimo hili lenye futi zaida kumi na mbili. Gafla nikaanza kuhisi vitu vidogo vidogo vikinitambalia mwilini mwangu, nikastukia mwili wangu ukianza kupata maumivu maklali yaliyo tokana kung’atwa na wadudu wadogo ambao sikujua ni waduudu wa aina gani, jambo lililo

nifanya nitoe ukelele mkali sana

 

SORRY MADAM****(72)

 

Wadudu wenye meno makali, wakazidi kuushambulia mwili wangu jambo lililo nifanya nizidi kuchanganyikiwa na kuanza kukiona kifo kikisimama mbele yangu, nilicho kuwa nikikisubiria ni pumzi yangu kukatika name niesabike kama mfu kati ya mamilioni ya watu walio tangulia mbele za haki, masaa kadri yalivyo zidi kukatika ndivyo jinsi nilivyo zidi kupata maumivu makali yasiyo mna kikomo, ikafikia kipindi kelele na maumivu yangu hayakupata msaada wa aina yoyote kutokwa kwa mtu yoyote
“Eheee Mungu ninakuomba unisaidie”
Niliamua kumkumbuka Mungu wangu, kama kuna uwezo wowote ambao anaweza kunipatia, kwa wakatui huu, sikua na ubishi wa aiana yoyote kwani ndio tayari nipo kwenye shimo la kifo.Giza likaanza kutoweka taratibu na mwanga mkali wa jua ukitokea juu ya paa lililo funguliwa muda mchache uliopita ikiashiria kwamba asubuhi nma mapema kumepambazuka, hapa ndipo nikagundua aina ya wadudu wanao nishambulia kwamba ni ng’ee wadogo wadogo wenye meno kali sana.

Nguvu za mwili wangu zikaanza kuniishia kadri ya muda unavyo katika, mwili mzima wote umevimba kwa maumivu makali niliyo yapata. Nikaanza kuzisikia kelele za watu wakizungumza ndani ya ukumbi huu, huku kutikana na umbali niliopo kwenda chini kwenye kwenye shimo sikuelewa ni mazungumzo ya aina gani ambayo wanayanzungumza, taratibu nikaaza kuvutwa kwenda juu, na nikatolewa ndani ya shimo na watu walio niiingiza ndani jana.

“Duu huyu jamaa ana roho yap aka, bado yupo hai”
Jamaa mmoja alizungumza huku akinitazama na kunigeuza geuza kwa mguu wake alio valia kiatu kigumu sana, na kila alipokua akinmigusa katika mwili wangu, kwangu ilikuwa ni maumumi makali yasiyo elezeka
“Si bora tumuue tuu”
“Tukimuua unadhani bosi atatuelewa?”
“Sasa mtu ameumuka kiasi hichi unadhani
kwamba atapona huyu?”
“Sina uhakika ila tusubiri hao mabosi wetu wakija
watoe uamuzi juu ya hili”
Jamaa waliendelea kushauriana huku wakiwa wamenizunguka, katika sehemu waliyo nilaza huku kamba waliyo izungusha mwilini mwangu ikiendelea kubaki kama walivyo nifunga, jamaa mmoja ajachukua ndoo ya maoja na kutoka nje, wakabaki jamaa watatu wakiwa wamenizunguka. Huku wakiwa wanavuta sigara zao.Jamaa aliye toka na ndoo akarudi na kuisimamisha pembeni
yangu
“Umeweka nini humo?”
“Kuna maji ya yabaridi nahitaji kumuogesha huyu mwehu”
Jamaa pasipo kufikiria mara mbili ni maumivu ya aiana gani nitayapata, akaanza kunimwagia kuanzia juu hadi chini huku akiungana na wezake katika kunimwagia maji hayo, yaliyo zidi kuviumiza vidonda vyangu.
“Cheki jinsi anavyo babaika”
Mmoja alizungumza huku akininyooshea kidole, wakinicheka jinsi ninavyo garagara chini na kulia kwa maumivu makali ninayo yapata mwilini mwangu
“Bosi anasema mumtoe, mumpeleke kule kwenye godauni”
Jamaa mmoja aliye ingia muda si mrefu aliwapa wezake ujumbe walio anza kuutekeleza ndani ya dakika moja mbeleni, nilidhani watanibeba kama walivyo fanya jana walipokua wakiniingiza ndani ya ukumbi huu. Wakaanza kuniburuta huku wakiwa wanaivuta kamba waliyo nifunga nayo.Tukafika kwenye godauni la jana, nikamkuta John akiwa na Victoria wamesimama wakitungojea tutokee katika sehemu tuliyo simama
“Habari za asubuhi Mr Eddy”
John alizungumza huku akinizunguka zunguka katika sehemu niliyo lazwa, hata kinywa changu hakikuwa na nguvu ya kufunguka kutokana na maumimu makali niliyo yapata kutoka kwa wadudu walio nishambulia usiku mzima
“Ninaimani leo inakuwa ni siku ngumu sana kwako”
John aliendelea kuzungumza huku akiwa amesimama pembeni yangu akinitazama chini, sukuamini Yule John niliye kua nikimsaidia mambo mengi kipindi tunasoma leo hii ndio mtu anaye nifaniyia ukatili wa aina hii
“Mtoeni Yule Malaya”
Walinzi wao wakatii agizo walilo ambiwa na mkuu wao ambaye ni John, ndani ya dakika kadhaa wakarudi wakia wameongozana na mke wangu Phidaya, ambaye amechakaa kwa kiasi kikubwa huku nywele zake zikiwa zimechanguka kama mwenda wazimu, uzuri wake wote umepotea kwenye sura yake, sura yake imejaa alama nyingi za vidole ikishiria kwamba kuna mtu au watu walimpiga muda mchache ulio pita
“Eddy ninakumbuka kipindi tunasoma kombi ya
PCB, ulikua unapenda sana kuwapasua vyura kuona ni kitu gani kipo ndani ya matumbo yao, sasa leo na mimi ninahitaji kumpasua mke wako nione ni kitu gani ambacho amekibeba ndani ya tumbo lake hadi likawa kubwa kiasi hichi” John alizungumza huku akianza kuvaa gloves nyeupe, macho yangu yakakutana na macho ya Phidaya ambaye muda wote anabubujikwa na machozi mengi usoni mwake, akaanza kutingisha kichwa pasipo kutambua ni nini maana ya yeye kukitingisha kichwa chake
“Ohhh naona wifi anahuzuni sana, ila John nimepata wazo”
Victoria alizunguimza huku akimtazama John anaye chagua chagua kisu kikali kwenye moja ya meza fupi iliyomo ndani ya godauni hili
“Wazo gani mke wangu”
“Mimi ninaona tumpe uchaguzi wifi yangu kipenzi”
“Ehee endelea mama”
“Mimi ninaona achague kati ya haya mambo mawili, kumfanyia upasuaji na ukitoe hicho kiumbe cheke au amuue mume wake kwa mikono yake yeye mwenyewe”
Nikamuona jinsi Phidaya alivyo stuka na kuzidi kumwagikwa na machozi mengi usoni mwake, nikamtazama Phidaya ambaye amechanganyikiwa kwa mambo aliyo ambiwa na Vicvtoria
“Yeee hilo ni wazo zuri mpenzi, yaap Shemeji, uamuzi upo mikononi mwako, una dakika mbili za kujifikiria, wewe kuondoka duniani, au wewe kumuondoa mume wako duni ani”
John akaivua saa yake ya mkononi na kumkabidhi Phidaya, akimuomba afanye kama alivyo agizwa.Phidaya akanitazama mimi kwa macho yaliyo jaa uchungu kisha akamtazama John anaye piga mluzi, ulio jaa dharau.
“Dakika zinakwisha shemeji”
Phidaya akajiinamia chini, kisha akanyanyanyua kichwa achake na kunitazama tena kwa mara nyingine pasipo kuzungumza kitu cha aina yoyote.Akamrudishia John saa yake kisha, akanyoosha mkono wake kwa John akiashiria kwamba kuna kitu anakiomba
“Nini?”
John alimuuliza Phidaya aliye baki amemnyooshea mkono mmoja pasipo kusema kitu cha aina yoyote
“Kisu”
John akatabasamu na kuchagua kisu kikubwa kiasi chenye ncha kali na kinacho ng’aa, akamkabidhi Phidaya, aliye kishika vizuri na kuanza kupigha hatua hadi sehemu niliyo lala, macho yangu yakanitoka kwani sikuelewa Phidaya anataka
kufanya kitu cha aina gani
“Eddy ninakuomba unisamehe, nafanya hivi kwa ajili ya mwanangu aliye tumboni mwangu, ninaimani nizawadi tosha uliyo nipatia mimi”
Phidaya alizungumza huku machozi yakimwagika usoni mwake na kunitazama kwa macho makali.Machozi yakaanza kunimwagika taratibu
“Phi…d….”
“Shemeji usimsikilize huyo muue”
John alizungumza kwa sauti kali, iliyo zidi kumtetemesha Phidaya aliye changanganyikiwa
“Usipo muua ninakufumua tumbo lako hilo, kubwa hilo sasa upo tayari kupoteza maisha yako na
mwanao?”
John aliendelea kuzungumza kwa sauti ya ukali na yajuu kiasi
“Hembu jitazame wewe mwenyewe, jinsi ulivyo mzuri, mwanamke mwenye kupendeza, hadi sasa hivi sijatambua ni kwanini unapata tabu kwa ajili ya mpumbavu mmoja, ambaye sijuu mumekutana wapi?”
John aliendelea kumshawishi Phidaya kufanya anacho hisi kwao kitakuwa ni furaha
“Wifi, mbona wanaume wapo wengi tuu, utapata wanaume wazuri zaidi ya huyo mume wako, huu ni wakati wako sasa, uhai wako upo juu ya mikono yako”
Victoria naye aliamua kusema kitu juu ya Phidaya aliye anza kuchanganyikiwa na kujikuta akiwa amekishika kisu kwa mkono mmoja, taratibu Phidaya akaikutanisha mikono yake kwa pamoja katika kishikizo cha kisu, taratibu akaanza kuinyanyua juu akijiandaa kikishusha kwenye mwili wangu na wala sikujua ni wapi kitwakwenda kutua
“I say kill him”
John aliendelea kuzungumza kwa kufoka huku akimtazama Phidaya anaye mwagikwa na jasho mwili mzima, sikuwa na uwezo wa kufanya kitu cha aina yoyote kutokana mwili wangu wote imefungwa kwa kamba
“Eddy am sorry”
Phidaya akakishusha kisu kwa nguvu, kabla hakijatua kwenye kifua changu akakisimamisha na kukitupa pembeni na kuniangukia kifuani mwangu na kunikumbatia huku akilia kwa sauti ya uchungu
“Nakupenda mume wangu, wewe ni baba wa wanangu, siwezi kukuua kwani sijui nitamjibu nini
mwanangu pale atakapo uliza yupo wapi baba”
Phidaya alizungumza huku akiendelea kunikumbatia kifuani mwangu, machozi yakeendelea kunimwagika huku nikimtazama
Phidaya, Phidaya akasimama kwa hasira na kumtazama John
“Kama unataka kuniua niue tu, ila siwezi kumuua mwanaume wa maisha yangu, niliye jiapiza kwamba sinto weza kumuacha katika maisha yangu yote hadi ninaingia kaburini”
Phidaya alizidi kuzungumza kwa hasira huku akiwa amelishika tumbo lake kwa mkono wa kulia, akichechemea na kumfwata John aliye pigwa na butwaa
“Ni mangapi aliyo kusaidia rafiki yako Eddy, ni vitu vingapi alivyo kutendea Eddy, leo hii unataka kumuangamiza mbele yako, unataka kupelekeshwa na huyo mzungu wako.Kumbuka huyo sio muafrika mwenzio, kumbuka huyo ndio aliye kunyanyasia wazazi wako.Leo hii bado unaende………”
Victori akapimtandika Phidaya kibao kilicho muangusha chini, ila Phidaya akanyanyuka na kusimama, huku akiyumba yumba mithili ya mlevi.Gafla nikaanza kuona maji maji mengi yakichuruzika kwenye miguu ya Phidaya, ambaye alianza kulishika tumbo lake, huku akilia kwa uchungu mkali sana.Nikaanza kujibiringisha taratibu nikilisogelea eneo alilo lala Phidaya huku akiendelea kulia kwa uchungu
“Eddy……”
Phidaya aliita huku akilia kwa uchungu, miguu yake akiwa aimeipanua, jasho jingi likianza kumwagika
“Ba……by p..usssh”
Nilizungumza kwa kujikaza huku nikiwa sina msaada wowote kwa mke wangu, John na watu wake wakabaki wakiwa wametukodolea mimacho huku wengine wakicheka kwa dharau, Victoria akataka kuja sehemu tuliyopo mimi na Phidaya ila John akamzuia, huku akimshika mkono.
“Acha tuone watafanyaje”
John alizumngumza kwa dharau
“Push baby”
Nilizungumza huku machozi yakiendelea kunimwagika usini mwangu Phidaya akazidi kujikakamua, huku akiendelea kulia, kutokana Phidaya ni nesi kidogo kuna mbinu za uzalishaji aliana kuzitumia kwani hapakuwa na msaada wowote kwake zaidi ya mimi kumchochea kwa maneno aweze kumsukuma mtoto atoke nje
“Anakuja baby anakuja”
Phidaya alizungumza kwa uchungu huku akiendelea kuzidi kujikakamua kumzaa mtoto wetu, wazo likanijia haraka, japo ninamaumivu makali mwili mwangu ila nikajigeuza haraka na kuiweka miguyu yangu karibu na miguu, ya Phidaya aliye
zidi kujikaza katika kumleta kiumbe change duniani. Nikamshuhudia mwanangu akitoka taratibu na kufikizia kwenye miguu yangu, Phidaya akajitahidi hadi mtoto wangu wa kiume akalala kwenye miguu yangu, iliyo fungwa kamba kwa pamoja
“Duuuu hongereni sana”
John alizungumza huku akiichomoa bastola yake kiunoni
“John unataka kufanya nini?”
Victori alizungumza, huku akimtazama John aliye anza kuifunga bastola yake kiwambo cha kuzuia sauti
“Sifanyi chochote mke wangu”
John akanisogelea hadi sehemu tuliyo jilaza, akanitazama kwa muda, mimi pamoja na mwanangu aliye anza kulia
“Mwanao ni mzuri sana”
John alizungumza huku akimtazama mwanangu pamoja na mama yake aliye jilaza, akiwa ameishiwa nguvu za mwilini mwake
“Goodbye my friend”(Kwaheri rafiki yangu)
John alizungumza kwa sauti ya upole nikastukia risasi kadha zikitua kifuani mwangu na  kuninyamazisha kimya katika sehemu niliyo lala